PKN
 Protestantse Gemeente Almelo
 
Agenda
« vorige  |  januari 2018  |  volgende »

Dinsdag 2 januari 2018 t/m dinsdag 24 april 2018 Meditatiegroep (Karm)
Locatie: Karmelklooster Zenderen, Hertmerweg 46
Tijdstip: 19:30 - 21:00 uur
Prijs: € 5,- per bijeenkomst (aanmelden gewenst)

Als we van binnenuit stil worden, komen we ‘tot stilstand’ en komt er ruimte voor het Hier en Nu. In deze ruimte kunnen we ontvankelijk worden voor de Bron waaruit we leven en opengaan voor de Liefde van God. Dit vraagt oefening, steeds weer.
Het samen mediteren blijkt daarin voor velen een bijzondere kracht te hebben en geeft je meer mogelijkheden ook thuis te gaan mediteren. Vanwege het jaarthema ´Titus Tegenwoordig´ worden vooraf korte teksten van Titus Brandsma gebruikt.
Begeleiding: Frida Koopman
Data: iedere dinsdag m.i.v. 2 januari 19.30 - 21.00 uur
Plaats: Karmelklooster Zenderen, Hertmerweg 46
Kosten: € 5,- per bijeenkomst. Aanmelden gewenst - www.karmelcentra.nl/twente

 

Dinsdag 9 januari 2018 t/m dinsdag 24 april 2018 Meditatiegroep (Karm)
Locatie: Karmelklooster Zenderen, Hertmerweg 46
Tijdstip: 19:30 - 21:00 uur
Prijs: € 5,- per bijeenkomst (aanmelden gewenst)

Als we van binnenuit stil worden, komen we ‘tot stilstand’ en komt er ruimte voor het Hier en Nu. In deze ruimte kunnen we ontvankelijk worden voor de Bron waaruit we leven en opengaan voor de Liefde van God. Dit vraagt oefening, steeds weer.
Het samen mediteren blijkt daarin voor velen een bijzondere kracht te hebben en geeft je meer mogelijkheden ook thuis te gaan mediteren. Vanwege het jaarthema ´Titus Tegenwoordig´ worden vooraf korte teksten van Titus Brandsma gebruikt.
Begeleiding: Frida Koopman
Data: iedere dinsdag m.i.v. 2 januari 19.30 - 21.00 uur
Plaats: Karmelklooster Zenderen, Hertmerweg 46
Kosten: € 5,- per bijeenkomst. Aanmelden gewenst - www.karmelcentra.nl/twente

 

Dinsdag 16 januari 2018 t/m dinsdag 24 april 2018 Meditatiegroep (Karm)
Locatie: Karmelklooster Zenderen, Hertmerweg 46
Tijdstip: 19:30 - 21:00 uur
Prijs: € 5,- per bijeenkomst (aanmelden gewenst)

Als we van binnenuit stil worden, komen we ‘tot stilstand’ en komt er ruimte voor het Hier en Nu. In deze ruimte kunnen we ontvankelijk worden voor de Bron waaruit we leven en opengaan voor de Liefde van God. Dit vraagt oefening, steeds weer.
Het samen mediteren blijkt daarin voor velen een bijzondere kracht te hebben en geeft je meer mogelijkheden ook thuis te gaan mediteren. Vanwege het jaarthema ´Titus Tegenwoordig´ worden vooraf korte teksten van Titus Brandsma gebruikt.
Begeleiding: Frida Koopman
Data: iedere dinsdag m.i.v. 2 januari 19.30 - 21.00 uur
Plaats: Karmelklooster Zenderen, Hertmerweg 46
Kosten: € 5,- per bijeenkomst. Aanmelden gewenst - www.karmelcentra.nl/twente

 

Dinsdag 16 januari 2018 t/m dinsdag 19 juni 2018 Lectio Divina: Rond de Schrift (Karm)
Locatie: Karmel Almelo, Rembrandtlaan 25
Prijs: € 5,- per bijeenkomst (aanmelden gewenst)

Lectio Divina is een, sinds eeuwen in kloosters gebruikte praktijk, om aandachtig en indringend de Schrift te lezen. Steeds weer blijkt dat zó samen lezen inspirerend is voor iedere mens, ook in onze tijd. We kunnen zo dichter komen bij wat het evangelie ons te vertellen heeft. Wat raakt ons? Hoe werkt het Woord in ons leven? We komen bijeen rond het evangelie van de daaropvolgende zondag. In een eerste ronde lezen we wat er in de tekst staat en wisselen dit uit. Daarna vragen we ons af wat dat voor ons dagelijks leven betekent.

Begeleiding: Sanny Bruijns en Johan Hettinga

Data: dinsdagen 16 - 30 januari,
                            13 en 27 februari, 20 maart, 10 april,
                            8 en 22 mei; 5 en 19 juni
Tijd: van 10.00 - 12.00 uur

informatie: www.karmelcentra.nl/twente

 

 

Dinsdag 16 januari 2018 t/m dinsdag 13 maart 2018 Onbevooroordeeld bijbel vertalen, kan dat? (RGT)
Locatie: Remonstrantse kerk, Woltersweg 11 Hengelo
Tijdstip: 14:30 - 16:00 uur
Prijs: geen

Inleiding “Vrede op aarde voor de mensen van goede wil” was vóór de reformatie de gangbare, argeloze vertaling van de engelenzang uit Lucas 2. De Statenbijbelvertalers zaten daarmee in hun maag. Want volgens hun calvinistische dogmatiek bestonden er helemaal geen mensen van goede wil. Naar hun (voor-) oordeel moest er dus wel iets anders staan. Die goede wil moest dus wel Góds goede wil of welbehagen zijn.

Journalisten weten dat het scheiden van feiten en eigen opinie niet zo gemakkelijk is. Alleen al het kiezen van wat je wel en niet vertelt maakt uit. Bij bijbel vertalen is het niet anders. Al of niet bewust zullen bijbelvertalers, al doen ze nog zo hun best om het te vermijden, de tekst naar hun hand zetten.
Op verzoek wil ik met u voorbeelden daarvan uit verleden en heden bekijken. De eerste keer, op 16 januari, een overzicht van alle Nederlandse bijbelvertalingen met hun doelstelling sinds de Delftse bijbel van 1470.

Inleider: ds. Henk van Waveren
Data: dinsdag 16 januari, 13 februari en 13 maart 

 

Dinsdag 16 januari 2018 t/m dinsdag 27 februari 2018 Mannelijke Spiritualiteit (Karm)
Locatie: Karmel Almelo, Rembrandtlaan 25
Tijdstip: 19:45 - 21:30 uur
Prijs: € 25,- voor de serie. Aanmelden gewenst

Wat is spiritualiteit als je het benadert vanuit je man-zijn. Mannen hebben specifieke eigenschappen, zoals hun logisch rationele manier van denken. Wat voor invloed heeft dat op jouw benadering en beleving van spiritualiteit? Aan de hand van een aantal thema's en teksten gaan we samen op zoek naar de verhouding en beleving m.b.t. ons man-zijn en spiritualiteit.

Begeleiding: Pierre Marnette en Hauw Sien Thé
Data: dinsdagen 16, 23 en 30 jan., 13 en 27 febr. van 19.45 - 21.30 uur
Plaats: Karmel Almelo, Rembrandtlaan 25
Kosten: € 25,- voor de serie.
Aanmelden gewenst. www.karmelcentra.nl/twente

 

Maandag 22 januari 2018 t/m maandag 30 april 2018 Icoon schilderen (Karm)
Locatie: Karmel Almelo, Rembrandtlaan 25
Tijdstip: 19:30 - 21:45 uur
Prijs: € 125,- inclusief plankje en verf

Iconen worden wel “vensters op de eeuwigheid” genoemd, zij kunnen de aardse werkelijkheid overstijgen. Al schilderend komt deze werkelijkheid voor je tot leven. De icoon wordt in een bezinnende sfeer geschilderd met op de achtergrond Byzantijnse muziek. De avond begint met een korte meditatieve overweging.

Begeleiding: André Bourgonje, Johan Kokenberg en Henny Leemreize

Data: 14 Maandagen van 22 januari - 30 april. 
Opgave: voor 12 januari noodzakelijk.
http://www.karmelcentra.nl/twente/

 

Maandag 22 januari 2018 t/m donderdag 1 februari 2018 Een principiële kwestie! Gespreksmiddag/avond (PGA)
Locatie: Achterzalen de Bleekkerk - Hofstraat 1
Tijdstip: 15:00 - 17:00 en van 20:00 - 22:00 uur
Prijs: € 5,-

De één is vegetariër, een ander kiest principieel voor het openbaar vervoer, of voor bio of fairtrade; de één koopt principieel niets op zondag, de ander is bloeddonor, of vóór het homohuwelijk of gebruikt principieel geen alcohol/drugs… Iedereen heeft principes, vast weer andere dan je ouders/grootouders en je kinderen/kleinkinderen. Welke principes heb jij? Daar praten we over.

Op alle data hetzelfde programma, en op 22 januari 's middags én 's avonds, naar keuze.

Gespreksleider: ds Siebe Hiemstra
Data: ma 22 januari van 15 - 17 uur en 20 - 22 uur
in de achterzalen van De Bleek

do 1 februari van 20 - 22 uur in De Lichtkring, Beethovenlaan 10 
(opgave noodzakelijk via of tel: 0546-840484 Meer informatie: http://veelstemmiglicht.nl/de-lichtkring/
 

 

Dinsdag 23 januari 2018 t/m dinsdag 24 april 2018 Meditatiegroep (Karm)
Locatie: Karmelklooster Zenderen, Hertmerweg 46
Tijdstip: 19:30 - 21:00 uur
Prijs: € 5,- per bijeenkomst (aanmelden gewenst)

Als we van binnenuit stil worden, komen we ‘tot stilstand’ en komt er ruimte voor het Hier en Nu. In deze ruimte kunnen we ontvankelijk worden voor de Bron waaruit we leven en opengaan voor de Liefde van God. Dit vraagt oefening, steeds weer.
Het samen mediteren blijkt daarin voor velen een bijzondere kracht te hebben en geeft je meer mogelijkheden ook thuis te gaan mediteren. Vanwege het jaarthema ´Titus Tegenwoordig´ worden vooraf korte teksten van Titus Brandsma gebruikt.
Begeleiding: Frida Koopman
Data: iedere dinsdag m.i.v. 2 januari 19.30 - 21.00 uur
Plaats: Karmelklooster Zenderen, Hertmerweg 46
Kosten: € 5,- per bijeenkomst. Aanmelden gewenst - www.karmelcentra.nl/twente

 

Donderdag 25 januari 2018 ‘Hij gelooft, zij niet… of andersom’ (PGA)
Locatie: eerste keer in de Pniëlkerk / daarna bij iemand thuis
Tijdstip: 20:00 - 22:00 uur
Prijs: € 19,90 voor het boekje

Met elkaar in gesprek naar aanleiding van Tomas Halik

Ik merk dat er veel prachtige levensverbintenissen zijn waarin de één wel gelooft en de ander niet. Meestal met groot respect voor elkaar. Toch is de ander echt begrijpen niet altijd gemakkelijk.
Om elkaars taal over wat je echt beweegt beter te leren verstaan, kan het boekje van Tomas Halik ‘ik wil dat jij bent - over de God van de liefde’ behulpzaam zijn. Halik begrijpt een ongelovige en atheïstische visie vanuit zijn Tsjechische achtergrond heel goed en kan daar vaak beter mee uit de voeten dan een al te gelovige kijk op het leven… Het boekje is niet heel eenvoudig, maar dan heb je ook echt wat.
Wie leest mee? Ook als je geen relatie hebt, of het in jouw relatie anders ligt dan hierboven staat: gewoon meedoen!

Data: eerste keer op do. 25 januari van 20 tot 22 uur,
Daarna: wanneer we kunnen.
Plaats: eerste keer in de Pniëlkerk / daarna bij iemand thuis

Opgave: graag via of 0546-341140

 

Zaterdag 27 januari 2018 Bleekkuier Winter en Voorjaar (PGA)
Locatie: De Lichtkring - Beethovenlaan 10 Almelo
Tijdstip: 10:00 - 13:30 uur
Prijs: € 5,- per wandeling, inclusief soep (zelf brood meenemen)

Vanuit De Lichtkring is er elk seizoen een meditatieve wandeling. Dit is een wandeling van ongeveer 5 kilometer met een bezinnend karakter achter huize Bellinckhof en door het Beeklustpark. De wandeling is opgedeeld in de drieslag: stilte – bezinning – verbinding.
We beginnen de ochtend met een stilteviering en besluiten het met een gezamenlijke lunch met soep en zelf meegebracht brood. Wandelschoenen meenemen.
De wandelingen staan los van elkaar: wie wil kan beide keren meedoen, maar ook een enkele wandeling kiezen.

Leiding: da Monica Schwarz
Data: zaterdag 27 januari Winter wandeling van 10.00 - 13.30 uur
zaterdag 24 maart Voorjaars wandeling van 10.00 - 13.30 uur 

Opgave noodzakelijk
via: of tel: 0546-840484
Meer informatie: http://veelstemmiglicht.nl/de-lichtkring/

 

Zondag 28 januari 2018 Oecumenische viering in de St. Jozefkerk
Locatie: St. Jozefkerk, St Josephstraat 111 - Almelo
Tijdstip: 10:00 uur

Oecumenische viering in de St. Jozefkerk op 28 januari samen met wijkgemeente NOACH van de Protestante gemeente Almelo.
Aanvang: 10.00 uur

Voorgangers: José van den Bosch-van Os en Dick van Bart.

Medewerking: De koren van zowel de St. Jozefkerk als Together van NOACH verlenen hun medewerking.

 

Zondag 28 januari 2018 Oecumenisch vesper in de Doopsgezinde Kerk
Locatie: Doopsgezinde kerk, Grotestraat Almelo
Tijdstip: 17:00 uur

Oecumenisch vesper in de Doopsgezinde Kerk op zondag 28 januari
Aanvang: 17.00 uur

Leiding: ds. P. Endedijk en mevr. H. Niessen

Koffie en thee: vanaf 16.30 uur

Deze dienst is georganiseerd door de Werkgroep Oecumenische Diensten Binnenstad Almelo.

 

Dinsdag 30 januari 2018 t/m dinsdag 24 april 2018 Meditatiegroep (Karm)
Locatie: Karmelklooster Zenderen, Hertmerweg 46
Tijdstip: 19:30 - 21:00 uur
Prijs: € 5,- per bijeenkomst (aanmelden gewenst)

Als we van binnenuit stil worden, komen we ‘tot stilstand’ en komt er ruimte voor het Hier en Nu. In deze ruimte kunnen we ontvankelijk worden voor de Bron waaruit we leven en opengaan voor de Liefde van God. Dit vraagt oefening, steeds weer.
Het samen mediteren blijkt daarin voor velen een bijzondere kracht te hebben en geeft je meer mogelijkheden ook thuis te gaan mediteren. Vanwege het jaarthema ´Titus Tegenwoordig´ worden vooraf korte teksten van Titus Brandsma gebruikt.
Begeleiding: Frida Koopman
Data: iedere dinsdag m.i.v. 2 januari 19.30 - 21.00 uur
Plaats: Karmelklooster Zenderen, Hertmerweg 46
Kosten: € 5,- per bijeenkomst. Aanmelden gewenst - www.karmelcentra.nl/twente

 

Woensdag 31 januari 2018 Film en spiritualiteit – Shadowlands (Karm)
Locatie: Karmel Zenderen, Hertmerweg 46 Zenderen
Tijdstip: 14:30 - 17:30 uur
Prijs: € 5,-

In een kleine kring kijken we naar een film met artistieke en spirituele diepgang. Daarna gaan we met elkaar in gesprek om zo onze eigen geloofsbeving en religieuze ervaring te verdiepen. Het gaat om films die ons kunnen raken en aan het denken zetten.

Shadowlands is een film gebaseerd op een waar verhaal. Jack Lewis, gevierd professor aan de universiteit van Oxford en auteur van De Kronieken van Narnia, leert de Amerikaanse dichteres Joy Gresham kennen. Er ontstaat een liefdesrelatie tussen de twee. Na jaren van eenzaamheid lijkt Lewis dan eindelijk zijn geluk te hebben gevonden, maar het noodlot slaat toe wanneer bij Joy kanker wordt geconstateerd.

Begeleiding: Gerard Westendorp

Kosten: € 5,- Aanmelden noodzakelijk www.karmelcentra.nl/twente

 


 

Inloggen


Links wijkgemeenten
Wijkgemeenten in Almelo:
 
Nieuw op de site
meer
 
Links Kerkdienst beluisteren
Via bijgaande links kunt u de kerkdiensten beluisteren van de:
Wijkgemeente de Bleek
Wijkgemeente de Ontmoeting
Wijkgemeente Grote Kerk
Wijkgemeente NOACH
Wijkgemeente Pnielkerk
 
Financiële bijdragen
Wilt u de Protestantse
Gemeente Almelo financieel
steunen?
klik op meer
 
Contact - Kerkelijk bureau
Klik op meer
 
Website
Hebt u vragen, opmerkingen of
aanvullingen op deze site?
Neem a.u.b. contact op met
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.